free templates joomla

Marcin Różalski o DKW Fight Night 1, DSF Kickboxing Challenge 13 i seminariach! Wywiad!

Marcin Różalski Marcin Różalski był jednym z gości specjalnych na gali DKW Fight Night 1, która 10 lutego 2018 roku odbyła się w Chełmie. Mieliśmy przyjemność chwilę porozmawiać z ''Różalem'' jak podobała mu się zakończona właśnie gala, a także o niedawnej DSF Kickboxing Challenge 13 i seminarium poprzedzającym galę w Chełmie, którego był współprowadzącym. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu!