free templates joomla

Krzysztof Kułak trafia do aresztu śledczego!

Krzysztof KułakPoniżej zamieszczamy informację przesłaną przez przedstawicieli zawodnika MMA, Prezesa klubu Adrenalina Fight Częstochowa, Krzysztofa Kułaka, który w dniu 16 sierpnia br. odwiedził Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Olsztynie, gdzie spotkał się z grupą 47 skazanych. 

Po ostatnich wiadomościach  jakie mogliśmy przeczytać  o Krzysztofie Kułaku, Prezesie Częstochowskiego klubu sportów walki Adrenalina Fight Częstochowa,  donoszących o jego wypadku, pracy, reklamie oraz udziału w „Maratonie Solidarności", a  także o jego „Elitarnych” przygotowaniach do powrotu na zawodowy ring, można by się wszystkiego spodziewać, ale nie tego, że trafi do wiezienia.
Tym razem jako gość honorowy!

Krzysztof Kułak tuż po przebiegnięciu w Gdańsku dystansu 42195 km, udał się do odległego o kilkaset kilometrów Olsztyna, gdzie był gościem w placówce Służby Więziennej.

Tematem wizyty była jego kariera w sporcie, ale także stawianie czoła przeciwnościom losu, takim jak zmiana drogi życia oraz czasowe ograniczenie wolności.

To początek odwiedzin zawodnika MMA w rożnego rodzaju placówkach, ośrodkach wychowawczych, a także domach opieki i wolontariatu.


Krzysztof Kułak Krzysztof Kułak

Krzysztof Kułak Krzysztof Kułak