free templates joomla

Holandia pomaga klubom Sportów Walki! 4.000 euro na początek!

Money MMATrudna sytuacja klubów sportów walki i siłowni podyktowana epidemią koronawirusa Covid-19 spowodowała, że wiele z tych podmiotów rozważa opcję zamknięcia biznesu. Nie inaczej jest w Holandii, ale tam Ministerstwo Gospodarki wprowadziło program „Dodatek dla przedsiębiorców i sektorów dotkniętych przez COVID-19”, nazwany TOGS, który doraźnie ma wspomóc całą branżę, w pierwszych tygodniach kryzysu.

Program stanowi jednorazową dotację w wysokości 4.000 EURO, o którą mogą ubiegać się przedsiębiorcy dotknięci kryzysem i którzy musieli zamknąć drzwii swoich klubów do odwołania. Program ten jest prezentem i dlatego nie musi być refundowany ani uzasadniany.

Przedsiębiorca może również wydawać te pieniądze według własnego uznania. Istnieje jednak szereg warunków, które należy spełnić, aby zakwalifikować się do programu. Niektóre ważne warunki są niełatwe, bo często nie mają prawidłowego kodu SBI, który jest przypisywany podczas rejestracji w Izbie Handlowej.

Uruchomiono internetowe petycje i inicjatywy, aby poinformować rząd, że brak odpowiedniego SBI powoduje problemy dla wielu klubów. Może to oznaczać, że niektórzy będą nawet musieli zamknąć na stałe, jeśli środki pomocowe nie będą kontynuowane. Tym nie mniej owe środki w Kraju Tulipanów już zostały uruchomione. A jak wygląda to u nas? Ktoś otrzymał już pomoc?