free templates joomla

DFN 3: Sztab Karola Linowskiego wnosi protest! Stanowisko organizacji Dragon Fight Night!

DFN 3Do wielkich kontrowersji i sporu doszło po werdykcie w walce wieczoru gali Dragon Fight Night 3, która odbyła się w sobotę, 17-go lutego 2018, w Tłuszczu k. Warszawy. Zmierzyli się w niej: pochodzący z Mławy, a reprezentujący Berkut Arrachion Olsztyn, Krystian Bielski i reprezentant Nastula Club, Karol Linowski. Werdytk po trzyrundowej walce był niejednogłośny i brzmiał 2-1 dla Krystiana Bielskiego.

Z werdyktem niemal natychmiast nie zgadzał się sztab Karola Linowskiego, który oficjalnie zapowiedział protest i złożył go na ręce organizatorów, jednocześnie przesyłając nam i pozostałej branżowej prasie oświadczenie z treścią odwołania. Także fotografie z kartami punktowymi, które publikujemy wraz z tekstem protestu.

Redakcja nie zajmuje tutaj stanowiska polecając jednocześnie obejrzenie świetnego pojedynku i zajęcie własnego stanowiska.

Warszawa, 18.02.2018r

Nastula Club                                   
Warszawa, ul Ogólna 9

ODWOŁANIE
od decyzji sedziowskiej walki na gali DFN 3
Krystian Bielski- Karol Linowski

W związku z rażącym naruszeniem zasad oceniania walki, a także prowadzenia dokumentacji i sposobu liczenia punkt wnosimy do organizatora w/w gali protest i odwołanie od decyzji sędziowskiej.

Patrząc na karty sędziowskie nie sposób oprzeć się wrażeniu, że każdy z trzech sędziów punktowych oglądał zupełnie inne widowisko.

Wystarczy odnieść się do oceny pierwszej rundy przez Pana Oskara Ślepowrońskiego, który rundę ocenił na 10-10. Jest to niebywale krzywdzące zwarzywszy na fakt,  że w trakcie jej przebiegu Karol Linowski wyprowadził ok. 70 ciosów  (przy 24 Bielskiego) z czego ponad 20 było ciosami znaczącymi, które  dwukrotnie doprowadziły zawodnika Arrachionu Olsztyn na skraj knock-outu. Pozostali sędziowie przyznali 10-9 dla Karola Linowskiego.

Odnosząc się do oceny rundy drugiej spotykamy się po raz kolejny z sytuacją, która nie pozwala mieć dobrego zdania o sędziach punktowych. Sędzia Robert Kabat słusznie ocenia rundę 10-9 dla Karola Linowskiego. Sędzia Oskar Ślepowroński jest natomiast odmiennego zdania, dając wygraną dla Krystiana Bielskiego. W tym momencie dochodzimy do oceny Pani Ireny Naczaj, która najpierw napisała rund na remis 10-10, a następnie kilkukrotnie przekreślała wynik i napisała 9, dając wygraną Zawodnikowi z Mławy. Można tylko domyślać się w którym momencie dokonała tej poprawki. Warto nadmienić, że zaraz po zakończeniu walki sędziowie wspólnie zliczali punkty ze swoich  kart punktowych, a nie przekazywali je niezależnemu sędziemu technicznemu, jak to ma miejsce w wszystkich liczących się organizacjach.

Runda trzecia także nie była zgodna w ocenie. 10-10 (sędziowie Kabat, Ślepowroński) 10-9 dla Krystiana Bielskiego (sędzia Naczaj).

Trudno oceniać co kierowało sędziami dającymi taki werdykt tej walki. Nie posiadamy także wiedzy czy Pan Ślepowroński posiada w ogóle uprawnienia sędziowskie, jednak nie bez znaczenia wydaje się fakt, że w następnej swojej walce na Kamikaze Cup  ma zmierzyć się z Karolem Linowskim. Warto także dodać, iż jest on z klubu Pani Naczaj co nie powinno mieć miejsca.

Zapewne sędziwie będą bronili swojego werdyktu twierdząc, że zawodnik Arrachionu posiadał kontrolę oktagonu, jednakże trudno nazwać kontrolą walkę w której inkasuje się w każdej rundzie tyle znaczących ciosów, trudno powiedzieć że zawodnik kontroluje walkę będąc na skraju knock-outu. Wiele do życzenia pozostawia także jakość transmisji gali na FB, a także sposób realizacji który zapewne nie w pełni odzwierciedla przebieg walki.  

Mając powyższe na uwadze, wnosimy do Organizatorów gali o podjęcie niezbędnych kroków zmierzających do zmiany werdyktu. Cała społeczność MMA, a także kibice oczekują od Gali, iż będzie ona nie tylko widowiskowa, ale także prowadzona w duchu FAIR-PLAY.


W odpowiedzi na otrzymany protest organizacja Dragon Fight Night zamieściła na facebooku wpis zapowiadający decyzję w niniejszej sprawie w najbliższych dniach.

W związku z walką Karol Linowski oraz Krystian Bielski, otrzymaliśmy protest od narożnika Karola Linowskiego.
Walka zostanie rozpatrzona, oraz przeanalizowana ponownie przez sędziów znanych ze swojego profesjonalizmu zarówno w Polsce jak i na świecie.
Wynik oraz skład komisji zostanie podany w ciągu najbliższych dni.

Organizatorzy DFN
DFN 3   DFN 3  
DFN 3